مقالات آموزشی

سیاه شدن کاغذ در هنگام پرینت وعلت آن

سیاه شدن کاغذ در هنگام پرینت

زمانی که کل صفحه کاغذ چاپ شده توسط کارتریج سیاه چاپ شود باید قطعه فوم رولر کارتریج بازدید شود این قطعه اگر در جای خود به خوبی قرار نگرفته باشد یا وظیفه خود را به درستی انجام ندهد کل صفحه سیاه چاپ میشود ،در صورتی که فوم رولر را چک کردید و مشکلی نداشت حتما اتصالات و فنرهای دو طرف آن را هم بررسی نمایید.

تمام کاغذ چاپ شده سیاه میباشد

تمام کاغذ چاپ شده سیاه میباشد

علت سیاه شدن عکس هنگام پرینت

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
شارژ کارتریج چیست

دیدگاهتان را بنویسید