مقالات آموزشی

رگه های سفید عمودی در چاپ/تمام شدن کارتریج

ایراد کارتریج لیزری/رگه های سفید عمودی در چاپ/تمام شدن کارتریج

وقتی که تصویر چاپ شده دارای رگهای سفید رنگ عمودی باشد و بخشی از چاپ صفحه کامل و واضح نیست علامت نسبتا واضحی از اتمام پودر کارتریج میباشد ،یا به عبارت ساده تر کارتریج تمام شده است،در مواردی با چندین بار تکان دادن کارتریج کیفیت آن مطلوب میشود ولی دوباره با چاپ چندین برگ کاغذ مشکل رگه های سفید دیده میشود.دراین حالت باید کارتریج را شارژ نماییم و یا اینکه از کارتریج نو استفاده کنیم.

ایراد کارتریج لیزری/رگه های سفید عمودی در چاپ/تمام شدن کارتریج

ایراد کارتریج لیزری/رگه های سفید عمودی در چاپ/تمام شدن کارتریج

دیدگاهتان را بنویسید