مقالات آموزشی

مشکل درام کارتریج/چاپ خط های افقی با فاصله منظم 7سانتی متری

مشکل درام کارتریج

چاپ خط های افقی با فاصله منظم 7سانتی متری

به تصویر زیر خوب نگاه کنید خطهای افقی و کثیفی مشاهده شده در چاپ به شکل منظم با فاصله مشخص تکرار شده است در این تصویر مشکل چاپی در طول تصویر با فاصله منظم هر 7 ونیم سانتی متر تکرار شده است ،بهتر است بدانید که قطر درام کارتریج حدود 7ونیم سانتی متر است و فاصله بین تکرارهای قسمت های سیاه حدود 7 سانتی متر میباشد در نتیجه این مشکل با تعویض درام کارتریج مرتفع میگردد.معمولا ایراد درام کارتریج در چاپ کاغذ با سه یاچهارخط یا کثیفی در کاغذ A4  نمایان میشود.

ایراد کارتریج لیزری/مشکل درام کارتریج/چاپ خط های افقی با فاصله منظم 7سانتی متری

ایراد کارتریج لیزری/مشکل درام کارتریج/چاپ خط های افقی با فاصله منظم 7سانتی متری

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
شارژ کارتریج چیست

دیدگاهتان را بنویسید