مقالات آموزشی

ایراد کارتریج لیزری/مشکل چاپ پشت زمینه کثیف برروی کاغذ

مشکل چاپ پشت زمینه کثیف برروی کاغذ

پرینترم چاپ کثیف انجام میدهد روی کاغذ

در گاهی از اوقات چاپ روی کاغذ به خوبی انجام میشود ولی یک زمینه یکدست خاکستری کمرنگ در قسمت هایی که کاغذ باید سفید باشد قرار دارد در اغلب موارد این مشکل به علت تونر نامرغوب میباشد و با تعویض پودر تونر مشکل مرتفع میشود اما اگر با تعویض تونر هم این مشکل حل نشد باید مگنت کارتریج را تعویض نمایید.

ایراد کارتریج لیزری/مشکل چاپ پشت زمینه کثیف برروی کاغذ

ایراد کارتریج لیزری/مشکل چاپ پشت زمینه کثیف برروی کاغذ

دیدگاهتان را بنویسید