مقالات آموزشی

ایراد کارتریج لیزری/چاپ خط های افقی روی کاغذ توسط کارتریج

چاپ خط های افقی روی کاغذ توسط کارتریج

 

وقتی کارتریج برروی کاغذ خط های افقی چاپ میکند این خطهای سیاه افقی ممکن است باهر هفت سانت فاصله روی کاغذ تکرار شوند برای رفع ایراد این مشکل در کارتریج باید درام کارتریج را بررسی نمایید این اتفاق میتواند به دلیل هرز شدن چرخ دنده انتهای درام باشد که نمیتواند درام رابه خوبی بچرخاند این خطهای افقی میتواند یک یا دو مورد در صفحه چاپ شده باشد که با تعویض درام این مشکل حل خواهد شد.

خطوط افقی در پرینت

دیدگاهتان را بنویسید