مقالات آموزشی

چاپ کثیف روی کاغذ بصورت منظم عمودی

ایراد کارتریج لیزری/چاپ کثیف روی کاغذ بصورت منظم عمودی(مشکل مگنت کارتریج)

به تصویر زیر خوب نگاه کنید کثیفیهای روی کاغذ به طور منظم وعمودی برروی کاغذ تکرار شده است،همانطور که ملاحظه مینمایید فاصله این کثیفی به شکل منظم تکرار شده است پس  یک فرمول ساده را در ذهن داشته باشید،اگر این کثیفیها در طول کاغذ با فاصله حدود 7ونیم سانت تکرار شود مربوط به درام کارتریج میباشد و اگر این فاصله 2ونیم تا 3ونیم باشد باید غلطک فوم رول و مگنت را بررسی نمایید،در تصویر بالا مشکل مربوط به مگنت کارتریج میباشد و با تعویض مگنت این مشکل حل خواهد شد.

ایراد کارتریج لیزری/چاپ کثیف روی کاغذ بصورت منظم عمودی(مشکل مگنت کارتریج)

ایراد کارتریج لیزری/چاپ کثیف روی کاغذ بصورت منظم عمودی(مشکل مگنت کارتریج)

دیدگاهتان را بنویسید