مقالات آموزشی

کمرنگ چاپ شدن نوشته ها وچاپ شدن نازک متن نوشته

کمرنگ چاپ شدن نوشته ها درپرینت

گاهی اوقات در چاپ صفحه متن چاپ شده ضعیف میباشد و نوشته ها نسبت به اصل آن نازکتر چاپ شده اند و درنتیجه به حالت کمرنگ دیده میشوند.درزمانی که نوشته ها کمرنگ ومتن چاپ شده نازک میباشد با تعویض مگنت کارتریج این مشکل مرتفع میشود ،اگر با تعویض مگنت همچنان این ایراد را مشاهده کردید میتوانید درام کارتریج هم تعویض نمایید.

ایراد کارتریج لیزری/کمرنگ چاپ شدن نوشته ها وچاپ شدن نازک متن نوشته

ایراد کارتریج لیزری/کمرنگ چاپ شدن نوشته ها وچاپ شدن نازک متن نوشته

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
شارژ کارتریج چیست

دیدگاهتان را بنویسید