مقالات آموزشی

چاپ روی کاغذ بصورت بارانی/چاپ صفحه بارانی

پرینت روی کاغذ بصورت بارانی

در پاره ای از اوقات بعد از شارژ کارتریج و تست گرفتن با مشکل عجیبی برخورد میکنید،همانگونه که در تصویر تست زیر مشاهده مینمایید ذرات تونر مانند قطرات ریز آب در کل برگه مشاهده میشود.این ایراد در کارتریج زمانی ایجاد میشود که درام کارتریج تحت فشار باشد و به سختی میچرخد،ممکن است موقع بستن درام  پس از شارژ کارتریج با فوم رولر درگیر شده باشد و چرخش درام با اصطحکاک روبرو شده باشد برای رفع این ایراد کارتریج را باز کنید و قطعات درام و فوم رولر را مجددا نصب نمایید.

چاپ خطهای عمودی روی کاغذ

ایراد کارتریج/چاپ روی کاغذ بصورت بارانی/چاپ صفحه بارانی

ایراد کارتریج/چاپ روی کاغذ بصورت بارانی/چاپ صفحه بارانی

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
شارژ کارتریج چیست

دیدگاهتان را بنویسید