مقالات آموزشی

ایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ لیزری

ایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ

ایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ می تواند وجود مشکلات خود پرینتر باشد باعث افت کیفیت چاپ شود مثلا کثیف شدن آینه های قسمت لیزر یا شیشه قسمت خروجی نورلیزرپرینتر میتواند در کیفیت چاپ نهایی بسیار تاثیرگذار باشد.

اگر درقسمت هیتر پرینتر که در واقع کار پخت تونر روی کاغذ را برعهده دارد هم خللی وارد شده باشد در کیفیت چاپ تاثیر زیادی دارد که با تعویض کارتریج هم این ایرادها رفع نخواهد شد.

سایرایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ

سایرایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ

سایرایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ لیزری

وجود مشکلات خود پرینتر هم میتواندباعث افت کیفیت چاپ شود مثلا کثیف شدن آینه های قسمت لیزر یا شیشه قسمت خروجی نورلیزرپرینتر میتواند در کیفیت چاپ نهایی بسیار تاثیرگذار باشد.

اگر درقسمت هیتر پرینتر که در واقع کار پخت تونر روی کاغذ را برعهده دارد هم خللی وارد شده باشد در کیفیت چاپ تاثیر زیادی دارد که با تعویض کارتریج هم این ایرادها رفع نخواهد شد.

و تنها باید پرینتر و کارتریج خود را به متخصصان حرفه ای و مجرب بسپارید

پردیس چاپگر باران تخصصی ترین مرجع فروش و تعمییرات کارتریج و پرینتر لیزری

02188322120
سایرایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ

سایرایرادات کارتریج و چاپگر در چاپ

هم چنین همواره باید دلایل تغییر شکل کارتریج لیزری  را نیز درنظر بگیرید

کارتریج نیز مانند تمام وسایل شرایط نگهداری مخصوص به خود دارد که اگر شرایط نگهداری مساعدی نداشته باشد میتواند دچار آسیب شود و کارایی خودراازدست بدهد،موارد زیادی بوده که کاربر کارتریج را داخل ماشین گذاشته ودراثر حرارت ،تونر آن سفت وخشک شده است یا از لحاظ شکل ظاهری کارتریج تغییر کرده است.

قرارگرفتن کارتریج در معرض نور آفتاب،جاهای دارای رطوب بالا وکنار وسایل گرمایشی میتواند باعث تغییر شکل ظاهری کارتریج شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید