مقالات آموزشی

عملکرد فوم رول کارتریج لیزری در چاپ

فوم رول کارتریج لیزری

فوم رول کارتریج وظیفه شارژ کردن سطح درام را برعهده دارد به طوری که سطح یا لایه روی درام را با مقدار مشخص و یکنواختی از بار الکتریسیسته ساکن میپوشاند،همچین وظیفه دیگر فوم رول تمیز کردن ضایعات باقی مانده بر روی درام است که بعد از چاپ روی کاغذ به سطح درام باقی میماند.

ایرادات فوم رول کارتریج لیزری:

فوم رول جزو قطعاتی میباشد که دیرترنسبت به باقی قطعات خراب میشود معمولا اگر ضربه به فوم رول وارد شود ویا کارتریج بیش از سه بار شارژ شود این قطعه نیاز به تعویض پیدا میکند هم چنین اگر در چاپ یک کلمه پشت سر هم تکرار شود و سپس کمرنگ تر شود هم باید بدانید که فوم رول کارتریج شما خراب شده است.

فول رولرکارتریج

فول رولرکارتریج

دیدگاهتان را بنویسید