مقالات آموزشی

پردیس چاپگر باران در خبرگزاریها

پردیس چاپگر باران تولید کننده کارتریج ایرانی پردیس

شرکت پردیس چاپگر باران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۵۴۳ با بیش از ۱۵سال سابقه در صنف ماشینهای اداری دارای پروانه کسب تولید از اتحادیه فناوران رایانه تهران و عضو رسمی سامانه تدارکات دولت آمادگی خود را جهت تامین کالای اداری مورد نیاز شرکت معظم شما اعلام میدارد.

از آنجایی که در مواد مصرفی چاپگرها در ایران گستردگی فراوانی از نظر کیفی وجود دارد و همواره مصرف کنندگان در تشخیص اصالت کالا دچار تردید هستند و همچنین افزایش و بی ثباتی قیمت دلار و تحریم های بازار ایران ،برآن شدیم تا با تکیه به نیروی لایزال الهی و نیروی متخصص زبده ایرانی اقدام به تولید کارتریج لیزری کاملا ایرانی نماییم وهرآنچه در توان داریم میگذاریم تا به چرخه اقتصادمیهن عزیزمان و همچنین اشتغال زایی در همین راستا کمک نماییم.


مارا درخبرگزاری های معتبر دنبال کنید

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/1219909-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1?pr=1

https://www.mosalasonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-45/149776-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1?pr=1

https://www.khabarerooz.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/26621-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?pr=1

https://www.khanefootball.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/44444-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1?pr=1

https://www.khabareazad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/38285-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?pr=1

https://www.khoondanionline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/19389-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF?pr=1

https://www.shomareh1.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/15686-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF?pr=1

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1251247-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://vananews.com/fa/news/442169/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

https://vananews.com/fa/news/440573/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

https://vananews.com/fa/news/441197/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

https://vananews.com/fa/news/440865/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

https://vananews.com/fa/news/440515/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-217/1110164-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3/?pr=1

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-217/1110165-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/?pr=1

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-217/1110162-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C/?pr=1

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-217/1109939-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA?pr=1

https://www.fardanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-217/1109938-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF?pr=1

https://www.isna.ir/news/1400040503053/

https://www.isna.ir/news/1400040201130/

https://www.isna.ir/news/1400030504243/

https://www.isna.ir/news/1400020503251/

https://www.isna.ir/news/1400012312387/

https://www.isna.ir/news/99122519320/

https://www.isna.ir/news/99112921707/

https://www.isna.ir/news/99112719939/

https://www.isna.ir/news/99111410854/

https://www.isna.ir/news/99111309285/

https://www.isna.ir/news/99110906400/

https://www.isna.ir/news/99110100155/

https://www.isna.ir/news/99102720055/

https://www.isna.ir/news/99102317468/

https://www.isna.ir/news/99100906930/

https://www.isna.ir/news/99092317863/

https://www.isna.ir/news/99090906883/

https://www.isna.ir/news/99090302172/

https://saednews.com/fa/post/sharjh-kartrij-dar-mhl-anjam-ndhid

https://saednews.com/fa/post/betrin-kartrij-irani-baraye-printrra-chtor-antkhab-nmaiim

https://saednews.com/fa/post/nkati-ke-baraye-mhafzt-az-chapgr-baid-bdanid

https://saednews.com/fa/post/sharjh-kartrij-lizri-vnkati-ke-baid-htma-bdanid

https://saednews.com/fa/post/kartrij-irani-prdis-tolid-shrkt-prdis-chapgr-baran

https://asre-eghtesad.com/?p=83052

دیدگاهتان را بنویسید