مقالات آموزشی

تونر ریزی کارتریج و ایراد تونر ریزی کارتریج

ایراد تونر ریزی کارتریج و کیفیت پایین

ایراد تونر ریزی کارتریج و کیفیت پایین چاپ در کارتریج های بی کیفیت یا بازیافتی بسیار شایع میباشد همچنین مشکلات مربوط به مگنت و دکتربلید و بخش تانک ضایعات تونر کارتریج نیز میتواند دلیل پودر ریزی کارتریج باشد.

پودر ریزی کارتریج در واقع ریختن تونر داخل چاپگر است که در نهایت باعث کیفیت پایین چاپ و کثیف شدن کاغذ و چاپگر میشود.

تونر ریزی کارتریج

تونر ریزی کارتریج

 

در مواردی مگنتMagnetic cartridge و  دکتربلید Doctor blade اگر به درستی کارخوب را انجام ندهند و نیاز به تعویض داشته باشند پودر ریزی رخ میدهد،ممکن است داکتر بلید در قسمتی تغییر شکل مختصری داشته باشد که به چشم نیایدو همین موضوع باعث جمع شدن تونر روی مگنت شده و تونرهای اضافه به تدریج از شکاف وسط کارتریج عبور کرده و داخل چاپگر می ریزد.

تونر ریزی باعث کثیف شدن برگه چاپی و کیفیت پاییت چاپ و هم چنین باعث کثیف شدن چاپگر شما می شود لذا در صورت مشاهده تونر ریزی سریعا به یک متخصص مراجعه نمایید

تونر ریزی کارتریج

تونر ریزی کارتریج

تونر ریزی کارتریج

تونر ریزی کارتریج

یکی از عوامل دیگری که میتواند باعث ایراد تونر ریزی کارتریج و کیفیت پایین چاپ شود پر شدن مخزن ضایعات کارتریج میباشد.البته دراین موارد تونراضافی از مخزن ضایعات روی درام قرار میگیرد و در نهایت روی کاغذ به شکل خطوط و کثیفی هایی عمودی چاپ میشود.در این حالت درام دچارفرسایش شده و مرور در اثر اصطحکاک از بین میرودوخراب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید